Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest „POLDEM” Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. ul. Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź
 • administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, ale w sprawie swoich danych możesz kontaktować się pod adresem www.poldem.pl/rodo/html
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia oraz do kontaktu handlowego. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.
 • kategorie danych osobowych obejmują m.in.: numer telefonu, adres, nazwę i email;
 • odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji i obsługi procesu zamówienia, realizacji umowy oraz do kontaktu w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę
 • posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres: inspektorrodo@poldem.pl
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO)
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia oraz kontaktu handlowego
 • decyzje podejmowane wobec danych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym będą poddawane profilowaniu

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close