Kontakt:

Poldem sp. z o.o

NIP: 7272332837

Pabianicka 184/186

93-402 Łódź

+42 633 82 03

poldem@poldem.pl

Formularz kontaktowy

12 + 10 =

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są spółki grupy Poldem Sp. z o.o., które zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO współadministrują danymi osobowymi zawartymi w formularzu kontaktowym i wspólnie wypełniają obowiązki wynikające z RODO, w szczególności wspólnie odpowiadają za realizację uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Naszym wspólnym punktem kontaktowym w sprawach dotyczących danych osobowych i ochrony Twoich danych osobowych jest Stella Sp. z o.o.
Wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres inspektorrodo@stella-furniture.pl lub na adres poczty tradycyjnej ul. Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź, Polska.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania przez okres niezbędny dla realizacji tego celu.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Współadministratorów jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania zgodnie z wybranym tematem oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją Pani/Pana zapytania.
Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Współadministratorzy nie stosują na potrzeby formularza kontaktowego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Poldem Sp. z o.o. / Stella Sp. z o.o.

Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź

Stella Sp. z o.o. Główny zakład produkcyjny

Zwierzyniecka 2, 96-100 Skierniewice

Budowlanych 51, 95-040 Koluszki