Aktualne oferty pracy:

Prosimy o przysyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja.stella@poldem.pl 

Lokalizacja: Skierniewice


Tapicer

Wytwarzanie mebli tapicerowanych do siedzenia i leżenia.

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE

Miejsce pracy:

Skierniewice 
Zwierzyniecka 2 


Stolarz

Wytwarzanie mebli tapicerowanych do siedzenia i leżenia.

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE

Miejsce pracy:

Skierniewice 
Zwierzyniecka 2 


Krojczy

Praca na krojowni w fabryce mebli tapicerowanych.

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE

Miejsce pracy:

Skierniewice 
Zwierzyniecka 2 


Szwaczka

Szycie elementów pokrowca do mebla z tkanin i tkanin skóropodobnych. 

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE

Miejsce pracy:

Skierniewice 
Zwierzyniecka 2 


Pracownik produkcji

Wykonywanie czynności produkcyjnych w fabryce mebli tapicerowanych. 

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE

Miejsce pracy:

Skierniewice 
Zwierzyniecka 2 


Mistrz Działu Utrzymania Ruchu

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń i infrastruktury

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE

Miejsce pracy:

Skierniewice 
Zwierzyniecka 2 

Lokalizacja: Łask


Szwaczka

Szycie elementów pokrowca do mebla z tkanin i tkanin skóropodobnych. 

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE

Miejsce pracy:

Łask
Batorego 33D 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Stella z o.o. .
  2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z nami pod adresem e mail: inspektorrodo@stella-furniture.pl
  3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
  4. Pracodawca nie będzie udostępniał danych osobowych Kandydata żadnym odbiorcom.
  5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 1 roku od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.
  6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
  7. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.
  8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
  9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
  10. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.