Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem zakładu „Stella” na terenie Skierniewic poszukujemy osób na stanowiska:

 • szwaczek
 • tapicerów
 • stolarzy
 • krojczych
 • pakowaczy
 • magazynierów

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie
 • szkolenie zawodowe

 

Prosimy o przysyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja.stella@poldem.pl lub o pozostawienie na dyżurce ochrony obiektu przy ulicy Zwierzynieckiej 2 w SkierniewicachTel: 539 928 627

 

 

Administrator (Pracodawca)

Stella Spółka z o.o.

Pabianicka 184/186 93-402 Łódź

NIP: 7272332837

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Stella z o.o. .
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z nami pod adresem e mail: inspektorrodo@stella-furniture.pl.
 3. Dane osobowe Kandydata pochodzą z portalu Pracuj.pl
 4. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
 5. Pracodawca nie będzie udostępniał danych osobowych Kandydata żadnym odbiorcom.
 6. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 1 roku od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.
 7. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
 8. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
 10. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie. 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Polityka prywatności