zmień język: FR EN PL

KORONAWIRUS

 

ZAKOŃCZENIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO

Zarząd Firmy Poldem Sp. z o.o. podjął decyzję o zakończeniu przestoju ekonomicznego z końcem kwietnia 2020 r. i wznowieniu produkcji od maja 2020 r.

W dniu 4 maja 2020 r. wracamy do pracy.

Jednocześnie będziemy korzystać z nowej formy rządowego programu pomocowego dla firm.

O wynikających z programu zmianach organizacyjnych dotyczących czasu pracy pracownicy zostaną poinformowani w dniu 4 maja 2020 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14 dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory.

Istnieje możliwość zawiadomienia drogą mailową na adres:

Stella Skierniewice/Łask/Koluszki: kadrysk@stella-furniture.pl

Stella/ Poldem Łódź: kasia@poldem.pl

Iliko: maria@iliko.com.pl

poprzez przesłanie skanu wypełnionego Oświadczenia.

Jeżeli nie ma innej możliwości to formę papierową dostarczyć na portiernię Firmy przy ul. Zwierzynieckiej 2.